×

Thông báo

Cài đặt ngay ứng dụng eBiznet để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App eBiznet Tại đây .

Video

Video (6)

Khai phá thị trường bảo hiểm với ứng dụng công nghệ của BCA Insurance

Thứ ba, 23 Tháng 3 2021 14:31
Bảo hiểm công nghệ 4.0 của công ty BCA Insurance là một câu chuyện và là sự khác biệt lần đầu tiên ở Việt Nam…
Viết bởi
Bảo hiểm công nghệ 4.0 của công ty BCA Insurance là một câu chuyện và là sự khác biệt lần đầu tiên ở Việt Nam…

Hành trình đưa công nghệ vào phân phối bảo hiểm online của BCA Insurance

Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 17:22
Đứng trước sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp ngành bảo hiểm bắt đầu cạnh tranh nhau áp dụng…
Viết bởi
Đứng trước sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp ngành bảo hiểm bắt đầu cạnh tranh nhau áp dụng…

Quá trình trở thành Tư vấn viên toàn thời gian tại BCA Insurance của chị Nguyễn Hà

Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 17:12
Thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển và không ngừng được đổi mới để phù hợp với nhu câu của người dùng hơn trong…
Viết bởi
Thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển và không ngừng được đổi mới để phù hợp với nhu câu của người dùng hơn trong…

Tình hình số hóa doanh nghiệp Bảo Hiểm tại thị trường Việt Nam

Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 17:06
Đứng trước tình hình chuyển đổi số trong những năm vừa qua, VBI cũng đã bắt đầu thay đổi và áp dụng hình thức thương…
Viết bởi
Đứng trước tình hình chuyển đổi số trong những năm vừa qua, VBI cũng đã bắt đầu thay đổi và áp dụng hình thức thương…

Xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm trên thế giới và Việt Nam

Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 17:02
Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của internet và kỹ thuật số đã làm thay đổi đời sống kinh tế của Việt…
Viết bởi
Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của internet và kỹ thuật số đã làm thay đổi đời sống kinh tế của Việt…

Bảo hiểm công nghệ BCA Insurance mở lối đi riêng với nền tảng công nghệ Data Center

Thứ sáu, 22 Tháng 1 2021 13:26
BCA Insurance là đơn vị tiên phong đưa công nghệ 4.0 vào trong lĩnh vực bảo hiểm. Với mô hình kinh doanh hiện đại áp…
Viết bởi
BCA Insurance là đơn vị tiên phong đưa công nghệ 4.0 vào trong lĩnh vực bảo hiểm. Với mô hình kinh doanh hiện đại áp…