×

Lộ trình tài chính bền vững các gói bảo hiểm từ 10 năm đến 20 năm

Thứ ba, 01 Tháng 6 2021 17:08 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  Thời hạn đóng phí bảo hiểm luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của người dân. Vậy những gói bảo hiểm nào sẽ có mức phí bảo hiểm rơi vào thời hạn 5 năm, 10 năm , 20 năm?

  Khi Tham gia bảo hiểm vấn đề lựa chọn thời hạn đóng phí bảo hiểm luôn là vấn đề thiết yếu bạn cần phải nắm rõ nhất. Thông thường các sản phẩm bảo hiểm sẽ có thời hạn đóng phí là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, vì vậy để chọn được thời hạn đóng phí hợp lý cho mình bạn cần phải hiểu rõ nhu cầu và xem xét tình hình tài chính của mình

  Tìm hiểu những quy định nào đối với "bảo hiểm nhân thọ"

  1. Những quy định về thời hạn hợp đồng, thời hạn đóng phí của bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt Và Fubon 

  1.1 Sản phẩm của Bảo Việt

  Hưu Trí An Khang

  • Thời hạn hợp đồng: Linh Hoạt
  • Thời hạn đóng phí: Linh Hoạt

  An Phát Cát Tường

  • Thời hạn hợp đồng: 10, 15, 20 năm
  • Thời hạn đóng phí: 1 lần, 5 năm hoặc bằng thời hạn bảo hiểm

  An Bình Thịnh Vượng

  • Thời hạn hợp đồng: 10, 15, 20, 25 năm
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng

  An tâm học vấn

  • Thời hạn hợp đồng: 8-22 năm
  • Thời hạn đóng phí: 8-22 năm

  An Hưng Phát Lộc

  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20/25 năm
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

  An Sinh Giáo Dục

  • Thời hạn hợp đồng: 8-23 năm
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

  An Hưởng Điền Viên

  • Thời hạn hợp đồng: 56/61/66 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: năm

  Trọn đời yêu thương

  • Thời hạn hợp đồng: Linh Hoạt
  • Thời hạn đóng phí: Linh Hoạt

  An Phát Hưng Gia

  • Thời hạn hợp đồng:10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: 5 -  35 năm

  An Phát Trọn Đời

  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: 10/15/20 năm

  An Phát Bảo Gia

  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

  An Phúc Gia Lộc

  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

  An Gia Phát Lộc

  • Thời hạn hợp đồng: 8/10/12/15 năm
  • Thời hạn đóng phí: 5 năm

  An Khoa Trạng Nguyên

  • Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 8 năm, tối đa 18 năm
  • Thời hạn đóng phí: 5 năm hoặc ngắn hơn thời hạn hợp đồng 3 năm

  1.2 Sản phẩm của Fubon

  Phúc Bảo An Khang mở rộng

  • Thời hạn hợp đồng: 2 năm hoặc 7 năm
  • Thời hạn đóng phí: 1 lần

  Phúc Bảo An Kim

  • Thời hạn hợp đồng: Đến khi đủ 70 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: 10 năm

  Phúc Bảo An Lạc

  • Thời hạn hợp đồng: 10/12/15 hay 20 năm
  • Thời hạn đóng phí: Từ 18 đến 55 tuổi

  Phúc Bảo Thành Đạt

  • Thời hạn hợp đồng: đến năm 22 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: 15 hoặc 18 tuổi

  Phúc Bảo Thành Đạt nâng cao

  • Thời hạn hợp đồng: từ 18/22/25 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: đến năm 14/18/21 tuổi

  Phúc Bảo An Trường Thịnh

  • Thời hạn hợp đồng: Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi

  Phúc Bảo An Phú

  • Thời hạn hợp đồng: 10 15 hoặc 20 năm
  • Thời hạn đóng phí: 9, 12 hoặc 15 năm

  Phúc Bảo An Nhàn

  • Thời hạn hợp đồng: Đến năm 59, 64, 69 hoặc 74 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: Đến năm 50, 55, 60 hoặc 65 tuổi

  Phúc Bảo An Thọ

  • Thời hạn hợp đồng: 100 trừ tuổi tham gia bảo hiểm
  • Thời hạn đóng phí: 10 năm hay 20 năm

  Phúc Bảo trọn đời

  • Thời hạn hợp đồng: Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi

  Phúc Bảo An Mỹ

  • Thời hạn hợp đồng: 5 năm hoặc 10 năm
  • Thời hạn đóng phí: 1 lần, 3 năm hoặc 5 năm

  Phúc Bảo Tử Kỳ

  • Thời hạn hợp đồng: 10, 15 hoặc 20 năm
  • Thời hạn đóng phí:10, 15 hoặc 20 năm

  Phúc Bảo An Sinh

  • Thời hạn hợp đồng: 5 năm
  • Thời hạn đóng phí:1 lần hoặc 2 năm

  Phúc Bảo An Lành

  • Thời hạn hợp đồng: 1, 2, 3 hoặc 5 năm
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
  • Các gói bảo hiểm đóng phí 5 năm 

  2. Các gói bảo hiểm đóng phí 5 năm 

  2.1 Bảo Việt

  Với gói bảo hiểm có thời hạn đóng phí 5 năm bạn có thể chọn cho mình một trong những sản phẩm sau: An Phát Cát Tường; An Gia Phát Lộc; Phúc Bảo An Mỹ

  Minh họa quyền lợi chi tiết của sản phẩm An Phát Cát Tường của Bảo Việt:

   QUYỀN LỢI TỬ VONG 

   

  QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH

  1. QUYỀN LỢI TỬ VONG 

  Quyền lợi Cơ bản

  Quyền lợi Vượt trội

  Chi trả với số tiền có giá trị lớn hơn giữa:

  • Số tiền bảo hiểm Tử vong và

  • Giá trị Tài khoản Hợp đồng

  Chi trả số tiền bằng tổng của

  • Số tiền bảo hiểm Tử vong và

  • Giá trị Tài khoản Hợp đồng

  2. QUYỀN LỢI THƯƠNG TẬT NGHIÊM TRỌNG DO TAI NẠN

  Quyền lợi Cơ bản

  Quyền lợi Vượt trội

  Chi trả số tiền có giá trị lớn hơn giữa:

  • Số tiền bảo hiểm Thương tật nghiêm

  trọng do tai nạn và

  • Giá trị Tài khoản Hợp đồng

  Chi trả số tiền bằng tổng của

  • Số tiền bảo hiểm Thương tật nghiêm

  trọng do tai nạn

  • Giá trị Tài khoản Hợp đồng

  3. QUYỀN LỢI VỀ BỆNH HIỂM NGHÈO Ở GIAI ĐOẠN CUỐI 

  Hỗ trợ trước 50% Quyền lợi Tử vong Tổng Quyền lợi được chi trả lên tới 500 triệu đồng.

   

   QUYỀN LỢI NÂNG CAO TÙY CHỌN VƯỢT TRỘI

   

  1. QUYỀN LỢI TỬ VONG DO TAI NẠN MỞ RỘNG lên đến 10 tỷ đồng

  200% Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi này

  Đối với tai nạn trên chuyến bay thương mại

  100% Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi này

  Đối với tai nạn thông thường

  2. QUYỀN LỢI CHĂM SÓC Y TẾ

  Trợ cấp viện phí cơ bản

  Chi trả từ 100.000 đồng/ngày – 2.000.000 đồng/ngày

  (Tối đa 100 ngày/năm Hợp đồng)

  Trợ cấp viện phí đặc biệt

  Chi trả từ 200.000 đồng/ngày – 4.000.000 đồng/ngày

  (Không vượt quá 30 ngày/năm Hợp đồng, 300 ngày/trong suốt thời hạn bảo hiểm)

  Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

  Chi trả từ 500.000 đồng/lần – 10.000.000 đồng/lần

  (Không quá 2 lần/năm Hợp đồng, 10 lần/trong suốt thời hạn bảo hiểm)

  Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu

  Chi trả từ 200.000 đồng/lần – 1.000.000 đồng/lần

  (Không quá 2 lần/năm Hợp đồng, 10 lần/trong suốt thời hạn bảo hiểm)

  3. QUYỀN LỢI BỆNH UNG THƯ  lên đến 2.5 tỷ đồng

  Bảo hiểm cho cả ung thư giai đoạn đầu và ung thư giai đoạn cuối với số tiền chi trả tối đa lên đến 100% Số tiền bảo hiểm Bệnh ung thư.

  4. QUYỀN LỢI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO - ĐỘT QUỴ  lên đến 2.5 tỷ đồng

  Bảo hiểm cho cả đột quỵ nặng và đột quỵ nghiêm trọng với số tiền chi trả tối đa lên đến 100% Số tiền bảo hiểm Bệnh đột quỵ.

  2.2 Fubon

  Các sản phẩm với thời hạn đóng phí 5 năm phù hợp để bạn lựa chọn: Phúc Bảo An Mỹ; Phúc Bảo An Lành

  Minh họa quyền lợi của sản phẩm Phúc Bảo mỹ của Fubon

  • Quyền lợi về các biến chứng thai sản:

   

  Chi trả khi Người được bảo hiểm mắc một trong 7 biến chứng thai sản thường gặp sau:

  • Mang thai trứng.

  • Mang thai ngoài tử cung.

  • Nhau tiền đạo.

  • Nhau thai bị bong non.

  • Tiền sản giật.

  • Sản giật.

  • Thuyên tắc ối.

  • Quyền lợi sinh con:

  • Quyền lợi dị tật bẩm sinh: chi trả cho 49 loại dị tật và tử vong sơ sinh

  • Quyền lợi Tử vong /Thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

  • Quyền lợi đáo hạn:

  • Quyền lợi thai sản ưu việt: Được chi trả khi đáo hạn cho người được bảo hiểm không có bất kỳ yêu cầu thanh toán quyền lợi nào trong các quyền lợi sau trong suốt thời hạn hợp đồng: Quyền lợi thai sản; Quyền lợi sinh con và Quyền lợi dị tật bẩm sinh

   

  3. Các gói bảo hiểm đóng phí 10 năm 

  3.1 Bảo Việt

  Bạn có thể lựa chọn thời hạn đóng phí 10 năm qua các sản phẩm như: Hưu trí An Khang; An Bình Thịnh Vượng; An Phát Cát Tường

  Minh họa quyền lợi của An Bình Thịnh Vượng

  An Bình Thịnh Vượng mang tới cho khách hàng những quyền lợi nổi bật như sau: 

  - Được bảo vệ trước 46 bệnh lý nghiêm trọng

  - Được chi trả tới 1.000 ngày viện phí

  -Trước rủi ro tử vong bạn sẽ được chi trả lên tới 200% số tiền bảo hiểm 

  - Chi trả quyền lợi định kỳ mỗi 3 năm bắt đầu từ ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 3

  - Lãi chia cuối hợp đồng và bảo tức hấp dẫn

  • Bảo hiểm nhiều lần trước rủi ro bệnh lý nghiêm trọng 

  Nếu không may bạn mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng\ thì bạn có thể yên tâm điều trị để nhanh chóng được phục hồi và vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi bảo vệ trong thời hạn còn lại của hợp đồng.

  Bạn có thể chủ động trước những nguy cơ mắc bệnh lý nghiêm trọng khi được Bảo Việt chi trả 2 lần cho 2 bệnh lý nghiêm trọng thuộc nhóm bệnh khác nhau nếu không may mắc phải trong suốt thời hạn hợp đồng.

  • Được chi trả lên tới 1000 ngày viện phí 

  Khi lựa chọn sản phẩm An Bình Thịnh Vượng của Bảo Việt , bạn sẽ giảm bớt được gánh nặng chi phí khi nằm viện điều trị cũng như được hỗ trợ tài chính để được chọn lựa điều kiện  điều trị ở nơi  tốt nhất.

  • Được chi trả tới 200% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong 

  Công ty sẽ hỗ trợ tài chính để góp phần đảm bảo duy trì mức sống của gia đình, giúp gia đình bạn nhanh chóng ổn định để vượt qua giai đoạn tổn thất đầy khó khăn.

  Bảo Việt có thể chi trả lên tới 400% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong do tai nạn nếu người được bảo hiểm tham gia An Bình Thịnh Vượng cùng sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

  Quyền lợi chi trả này bao gồm : 200% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong của hợp đồng chính và 200% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong do tai nạn của sản phẩm bổ trợ.

  Khoản tiết kiệm, tích lũy lớn giúp khách hàng thực hiện những dự định quan trọng trong tương lai

  Khi khách hàng sống tới ngày đáo hạn hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả:

  • Được chi trả định kỳ 10% số tiền bảo hiểm mỗi 3 năm, tối đa lên tới 18 lần chi trả trong toàn bộ thời gian hợp đồng 

  Bảo Việt Nhân thọ chi trả quyền lợi định kỳ bằng 10% số tiền bảo hiểm bắt đầu từ ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 3 và sau mỗi 3 năm cho tới khi hết thời hạn hợp đồng. Nếu lãi suất tích lũy là 8%/năm thì tổng quyền lợi định kỳ tích lũy đến ngày đáo hạn tối đa lên tới 30 lần số tiền bảo hiểm.

  Bạn có thể lựa chọn tích lũy quyền lợi định kỳ và hưởng lãi suất tích lũy theo quy định của Bảo Việt hoặc có thể đề nghị rút quyền lợi định kỳ đang tích lũy.

   

  • Lãi chia cuối hợp đồng và bảo tức hàng năm

  Lãi chia cuối hợp đồng là khoản chia thêm cho khách hàng khi chi trả hợp đồng đáo hạn hoặc khi chấm dứt hợp đồng do yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoặc hủy hợp đồng.

  Bảo tức là khoản lãi chia khách hàng được thông báo hàng năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

  3.2 Fubon

  Bạn có thể lựa chọn thời hạn đóng phí 10 năm của Fubon qua các sản phẩm như: Phúc Bảo An Kim; Phúc Bảo An Thọ

  Minh họa quyền lợi của Phúc Bảo An Kim

  • Quyền lợi tiền mặt: Quyền lợi tiền mặt được chi trả ngay sau khi hết thời hạn đóng phí

   

  • Quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn: 

  Trong thời gian đóng phí:

  Sau thời gian đóng phí:  

  100% Số tiền bảo hiểm
  • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 

  Quyền lợi tử vong không do tai nạn + 100% Số tiền bảo hiểm

  Thêm 100% Số tiền bảo hiểm nữa nếu tử vong do tai nạn khi di chuyển bằng đường hàng không

  • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:
   Quyền lợi TTTBVV không do tai nạn + 100% Số tiền bảo hiểm


  4. Các gói bảo hiểm đóng phí 15 năm
   

  4.1 Bảo Việt

  Các sản phẩm của Bảo Việt với thời hạn đóng phí 15 năm để bạn lựa chọn cho mình: An Phát Cát Tường; An Tâm Học Vấn; An Phát Trọn Đời

  Minh họa quyền lợi An Phát Trọn Đời

  • Quyền lợi đáo hạn giúp Bạn và gia đình hoàn thành được những dự định, kế hoạch cho cuộc đời

  Nếu không có rủi ro xảy ra, vào ngày đáo hạn hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng. Quyền lợi đáo hạn giúp sẽ giúp Bạn thực hiện những dự định, kế hoạch mà bạn đã đặt ra trong cuộc sống.

  • Quyền lợi bảo hiểm giúp bạn bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ

  Quyền lợi bảo hiểm tử vong  sẽ được Bảo Việt chi trả nếu Người được bảo hiểm không may bị tử vong. Bạn có thể lựa chọn một trong hai quyền lợi, đó là:

  Quyền lợi cơ bản là mang đến sự tích lũy tài chính lớn hơn (hình 1).

  Quyền lợi vượt trội là mang đến sự bảo vệ tài chính lớn hơn (hình 2).

  Lưu ý: vào Ngày kỷ niệm Hợp đồng năm Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi, nếu Bạn không yêu cầu giữ nguyên Quyền lợi Vượt trội đã lựa chọn, Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ tự động chuyển sang Quyền lợi Cơ bản.

  Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

  - Nếu Người được bảo hiểm không may gặp tai nạn và bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì sẽ được Bảo Việt chi trả quyền lợi bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm tử vong.

  Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo:

  - Nếu Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, Bảo Việt sẽ hỗ trợ ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm tử vong (không quá 500 triệu đồng hoặc Giá trị Giải ước của Hợp đồng) để giúp bạn có thể trang trải các chi phí rất lớn phát sinh trong giai đoạn khó khăn nhất

  Được bảo hiểm tối đa đến mức có thể: cho dù bạn không còn khả năng tiếp tục đóng phí nữa nhưng vẫn có thể được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm cho tới khi Giá trị giải ước của Hợp đồng bằng 0

  Dịch vụ đầu tư chuyên nghiệp với lãi suất đầu tư hấp dẫn và ổn định

  • Số vốn đầu tư của Bạn sẽ luôn được đảm bảo bởi lãi suất đầu tư không thấp hơn 4%/năm, áp dụng trong lúc thời gian Hợp đồng có hiệu lực.

  • Khoản tiền đầu tư của Bạn sẽ được quản lý một cách chuyên nghiệp và hiệu trước những biến động xấu của thị trường tài chính

  Sản phẩm linh hoạt vượt trội

  • Có thể được bảo vệ với Số tiền bảo hiểm lớn tối đa 85 lần Phí bảo hiểm năm

  • Số tiền bảo hiểm được linh hoạt tăng giảm tùy vào nhu cầu của Bạn ở mỗi giai đoạn cuộc đời.

  • Bạn có thể lựa chọn tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm 5%/năm để nâng cao sự bảo vệ tài chính trước ảnh hưởng mất giá của đồng tiền.

  • Linh hoạt trong đóng phí: Thay đổi mức phí đóng, định kỳ đóng phí, gia tăng phí đóng để tăng cường quyền lợi đầu tư, tạm ngừng đóng phí...

  • Có thể thay đổi giữa các thời hạn bảo hiểm 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm.

  Đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết

  • Bạn có thể tạm ứng từ Giá trị giải ước và/hoặc rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng để đáp ứng cho các nhu cầu tài chính đột xuất.

  (*) Lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung năm 2013 là 9,5%/năm, năm 2014 là 8,5%/năm.

  4.2 Fubon

  Các sản phẩm của Fubon với thời hạn đóng phí 15 năm để bạn lựa chọn cho mình: Phúc Bảo An Phú; Phúc Bảo An Thọ

  Minh họa quyền lợi Phúc Bảo An Thọ

  • Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn:

  • Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:
  Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn  + 100% x Số tiền bảo hiểm
  • Quyền lợi tiền mặt định kỳ:

  Người thụ hưởng sẽ được nhận một khoản tiền lớn vào cuối mỗi 3 năm hợp đồng theo định kỳ như sau:

  • Quyền lợi trường thọ: (Được chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 100 tuổi)

  * Hợp đồng chấm dứt ngay sau sự kiện bảo hiểm đối với tất cả các quyền lợi hoặc sau khi hợp đồng đáo hạn, trừ các trường hợp được ghi chú ngược lại.

  5. Các gói bảo hiểm đóng phí 20 năm 

  5.1 Bảo Việt

  Các sản phẩm của Bảo Việt với thời hạn đóng phí 20 năm để bạn lựa chọn cho mình: An Bình Thịnh Vượng; An Hưng Phát Lộc; An Sinh Giáo Dục

  Minh Họa quyền lợi An Sinh Giáo Dục

  • Quyền lợi đáo hạn giúp Bạn thực hiện thành công những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống

  Nếu không có rủi ro xảy ra, vào ngày đáo hạn hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm gia tăng cộng với lãi chia lũy tích . Khoản tiền này như một quỹ học vấn dành riêng cho con để chi trả học phí, giúp con bạn được học tập trong những môi trường tốt nhất, đi du học hoặc bắt đầu khởi nghiệp,...

  • Quyền lợi gia tăng Số tiền bảo hiểm

  Số tiền bảo hiểm của hợp đồng sẽ được tự động tính tăng thêm 5% mỗi năm trên Số tiền bảo hiểm gốc kể từ năm Hợp đồng thứ hai nhằm gia tăng giá trị tích lũy cho Bạn.

  Được bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước những sự kiện không may trong cuộc sống

  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong

  Quyền lợi khi con trẻ tử vong, An Sinh Giáo Dục mang lại sự bảo vệ cho con trẻ trước rủi ro tử vong với 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng để mang lại sự hỗ trợ tài chính hiệu quả nhất trong trường hợp rủi ro không may rủi ro xảy ra cho cha/mẹ xảy ra khi hợp đồng đang có hiệu lực.

  • Quyền lợi khi Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

  Nếu không may rủi ro xảy ra cho cha/mẹ, toàn bộ phần phí còn lại của Hợp đồng sẽ được BVNT miễn cho khách hàng. Đồng thời Hợp đồng vẫn được duy trì với đầy đủ các quyền lợi cho con trẻ giúp tương lai học vấn của con cái luôn được bảo đảm.

  • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  Bảo Việt nhân thọ sẽ trợ cấp 25% Số tiền bảo hiểm gia tăng, đều đặn mỗi năm kể từ ngày xảy ra tai nạn đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực .

  Bên cạnh đó, Bảo Việt sẽ đồng thời dừng thu phí bảo hiểm và duy trì đầy đủ quyền lợi của hợp đồng chính nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp bạn được hoàn toàn yên tâm vì tương lai học vấn của con trẻ luôn được bảo đảm.

  • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

  Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo, Bảo Việt sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm gia tăng, không quá 500 triệu đồng để hỗ trợ khách hàng điều trị bệnh (**).

  (*) Đối với các ác trường hợp tử vong trước sinh nhật lần thứ 10 vui lòng xem chi tiết trong điều khoản.

  (**)Bệnh hiểm nghèo được quy định cụ thể trong điều khoản Hợp đồng.

  Lãi chia

  Bạn sẽ được hưởng thêm Lãi chia hàng năm khi Hợp đồng có hiệu lực từ 24 tháng trở lên. Ngoài ra, Bạn còn có thể sử dụng lãi chia để đóng phí Bảo hiểm hoặc chọn lựa tích lũy để nhận một lần khi đáo hạn.

  • Các quyền lợi và ưu đãi khác

  - Được chủ động lựa chọn: Số tiền bảo hiểm gốc, thời điểm nhận tiền đáo hạn tại bất cứ độ tuổi nào từ 18 đến 23, định kỳ đóng phí bảo hiểm (hàng năm, nửa năm, quý hoặc hàng tháng)… phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mình

  - Tham gia Số tiền bảo hiểm càng lớn và định kỳ đóng phí bảo hiểm càng dài thì càng được hưởng nhiều ưu đãi về phí bảo hiểm.

  - Có nhiều giải pháp giúp Bạn duy trì Hợp đồng khi gặp khó khăn về tài chính: dừng đóng phí và duy trì Số tiền bảo hiểm giảm, vay phí tự động khi tạm thời không thể đóng phí, vay theo Hợp đồng giải quyết khó khăn đột xuất…

  5.2 Fubon

  Các sản phẩm của Fubon với thời hạn đóng phí 20 năm để bạn lựa chọn cho mình: Phúc Bảo Tử Kỳ

  Minh họa quyền lợi Phúc Bảo Tử Kỳ

  • Quyền lợi với trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
   
  100% × Số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi đối với trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn:
   
  100% × Số tiền bảo hiểm.

  Lựa chọn gói bảo hiểm nhân thọ với thời hạn đóng phí 5 năm, 10 năm hay 20 năm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn, tuy nhiên để đóng phí bảo hiểm không trở thành gánh nặng cho mình bạn nên chọn thời hạn đóng phí dài hạn. Liên hệ trực tiếp đến hotline 02866.708.870 để được các chuyên viên hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc cho bạn về lĩnh vực bảo hiểm. Đăng ký nhận tư vấn Tại Đây

  Xem 217 lần

  Tác giả:

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.