Tư vấn thủ tục yêu cầu bồi thường

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bồi thường Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân
Chứng từ Yêu cầu Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

Mẫu đơn đòi Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân hoàn chỉnh, có chữ ký hợp lệ trong trường ghi "chữ ký của Người được bảo hiểm."
Các hóa đơn y tế GỐC cùng với chi tiết về các Chi phí Y tế phát sinh.
Các giấy chứng nhận y tế liên quan tới việc điều trị/nhập viện và khoảng thời gian mất khả năng.
Biên bản báo cáo chính thức về vụ tai nạn, tức là biên bản tai nạn, biên bản của cảnh sát có xác nhận của Cảnh sát, Trạm Cảnh sát hoặc cơ quan chức trách địa phương có liên quan tại hiện trường vụ tai nạn.
Bản sao Giấy chứng tử (nếu khiếu nại liên quan tới bất kỳ thương vong nào).
Chứng từ chứng minh mối quan hệ của bên thụ hưởng/xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (nếu khiếu nại liên quan tới bất kỳ thương vong nào).
Bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm
Ngay khi bạn nhận thức về bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến việc một bên thứ ba khiếu nại chống lại bạn, bạn có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi.

Một bản xác nhận thông báo khiếu nại sẽ được gửi trong vòng ba đến năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. Thông tin và chứng từ bổ sung có thể được yêu cầu.

Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin và chi tiết về các nội dung sau:

Ai là người liên hệ xử lý vấn đề của bạn?
Cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin liên hệ của bên thứ ba khiếu nại.
Chuyện gì đã xảy ra, địa điểm và thời gian?
Mô tả đầy đủ về thiệt hại hoặc chi tiết về những người bị thương/ốm.
Khi nào và làm thế nào bạn biết được về chuyện đó?
Số tiền khiếu nại ước tính?
Cung cấp tất cả các chứng từ có liên quan, bao gồm thư từ liên lạc được trao đổi với bên thứ ba khiếu nại.

BCA Insurance
Địa chỉ: 55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 0938908432, Email: bcavietnam.insurance@gmail.com
Ghi rõ nguồn "http://bcavietnam.com" khi sử dụng thông tin từ website này.
©2021 - BCA Insurance. All Rights Reserved.

Tìm kiếm