×

VBI - Tai Nạn Con Người

Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 11:08 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  Đăc điểm sản phẩm: Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và các chi phí y tế điều trị cho bạn và gia đình sự an tâm tuyệt đối về tài chính

  I. PHẠM VI BẢO HIỂM

  Nếu trong Thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm bị thương tật thân thể bất ngờ do tại nạn, xảy ra trong Giới hạn Địa lý, hoàn toàn độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến Tử vong, Thương tật hay làm phát sinh Chi phí Y tế mà có yêu cầu bồi thường cho các Quyền lợi đó, Công ty Bảo hiểm sẽ trả quyền lợi tương ứng cho Người được bảo hiểm.

  II. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ LOẠI TRỪ

  1.Lặn dưới nước có sử dụng thiết bị lặn

  2. Đấm bốc

  3. Leo núi

  4. Các hoạt động trên không, loại trừ đi lại bằng đường hàng không

  5. Đá bóng

  6. Môn thể thao bay lượn

  7. Săn bắn

  8. Phóng lao

  9. Hockey trên băng

  10. Đua mô tô 11. Đi xe máy 12. Nhảy dù 13. Môn bóng ngựa 14. Thám hiểm hang động 15. Đi thuyền máy 16. Đua các loại 17. Đua ngựa vượt rào 18. Môn nhào lộn trên không 19. Sử dụng máy móc làm mộc 20. Lướt ván và ảo thuật 21. Các môn thể thao mùa đông 22. Đấu vật 23. Bơi thuyền buồm cách xa

  bờ biển 5 km 24. Tham gia vào lực lượng hoặc các hoạt động hải quân, không quân, quân đội

  III. CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

  - Thương tật cơ thể

  - Tử vong Thương tật hoặc Chi phí Y tế do hoặc có thể quy cho Người được Bảo hiểm có thai hay bị ốm đau, bị bệnh tật

  - Chi phí Y tế do hoặc có thể quy cho Người được Bảo hiểm: đã sử dụng thuốc ảnh hưởng đến hệ thần kinh trừ khi Người được Bảo hiểm chứng minh được rằng họ đã sử dụng thuốc đúng theo đơn thuốc và theo sự chỉ dẫn y tế.

  - Tử vong thương tật hoặc chi phí y tế trực tiếp hay gián tiếp như chiến tranh hay nổi dậy bạo động 

  QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  TỬ VONG

  Số tiền trả trong trường hợp Tử Vong sẽ là số tiền quy định cho quyền lợi Bảo hiểm 1 trên Bản Tóm tắt Hợp đồng Bảo hiểm/Hợp đồng Bảo hiểm/Giấy chứng nhận Bảo hiểm.

  THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

  Số tiền trả trong trường hợp Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn là số tiền quy định cho quyền lợi Bảo hiểm 2 trên Bản Tóm tất Hợp đồng Bảo hiểm/Hợp đồng Bảo hiểm/Giấy chứng nhận Bảo hiểm.

  THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN Số tiền trả trong trường hợp Thương tật Bộ phận Vĩnh viễn sẽ là tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với số tiền quy định tại Phụ lục 1 đính kèm quy tắc bảo hiểm này và không vượt quá số tiền quy định cho quyền lợi bảo hiểm 3 trên Bản Tóm tắt Hợp đồng Bảo Hiểm/Hợp đồng Bảo hiểm/Giấy chứng nhận Bảo hiểm. Số tiền tối đa của quyền lợi phải trả nếu Người được Bảo hiểm bị nhiều hơn một thương tật bộ phận là 100%

  QUYỀN LỢI CHI PHÍ Y TẾ

  Quyền lợi này sẽ được chi trả lên tới số tiền đã lựa chọn cho một năm bảo hiểm, quy định tại Quyền lợi bảo hiểm 4 trên Bản Tóm tắt Hợp đồng Bảo hiểm/Hợp đồng Bảo hiểm Giấy chứng nhận Bảo hiểm, cụ thể: + Chi phí y tế thực tế hợp lý điều trị thương tật do tai nạn bao gồm: Tiền viện phí, tiền chụp X quang, tiền thuốc dùng cho điều trị, tiền xét nghiệm, tiêm phòng và các chi phí điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

  Các chi phí này đều phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính, + Trừ khi có thỏa thuận khác, trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% số tiền bảo hiện giày, số ngày trợ cấp tối đa không quá 180 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm dài hạn ngắn hạn, số ngày tối đa được hưởng trợ cấp điều trị sẽ được xác định cụ thể:

   

  Tổng số tiền chi trả cho thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tình trạng thương tật quy định tại Quy tắc bảo hiểm này.

  Bảng chi tiết về thương tật:

  Đăng ký nhận tư vấn 

  Xem 73 lần

  Tác giả:

  Bài viết liên quan

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.