×

Thông báo

Cài đặt ngay ứng dụng eBiznet để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App eBiznet Tại đây .

Hỏi đáp bảo hiểm nhân thọ

Hỏi đáp bảo hiểm nhân thọ (4)

Những đại lý bảo hiểm nhân thọ nghỉ việc thì hợp đồng sẽ như thế nào?

Thứ sáu, 22 Tháng 10 2021 15:16

1. Nếu những đại lý bảo hiểm nhân thọ nghỉ việc thì hợp đồng sẽ như thế nào?

Viết bởi

1. Nếu những đại lý bảo hiểm nhân thọ nghỉ việc thì hợp đồng sẽ như thế nào?

Câu hỏi khách hàng thường gặp trước khi mua bảo hiểm nhân thọ?

Thứ sáu, 22 Tháng 10 2021 15:09

1. Phí bảo hiểm cần đóng là bao nhiêu?

Phí bảo hiểm cần đóng tùy thuộc vào mức thu nhập của gia đình. Để việc đóng phí bảo hiểm được d ...

Viết bởi

1. Phí bảo hiểm cần đóng là bao nhiêu?

Phí bảo hiểm cần đóng tùy thuộc vào mức thu nhập của gia đình. Để việc đóng phí bảo hiểm được d ...

Các Câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ hay bạn cần biết!

Thứ hai, 12 Tháng 7 2021 15:51

 

Câu hỏi 1: Mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì? Tại sao phải mua bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời: 

Viết bởi

 

Câu hỏi 1: Mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì? Tại sao phải mua bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời: 

Một số hỏi đáp về bảo hiểm nhân thọ

Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 16:51

Câu hỏi 1: Mua bảo hiểm nhân thọ, khi gặp khó khăn và cần rút tiền gấp thì có rút được không? Mất thời gian bao lâu?
Trả lời: Nó tùy thuộc vào sản phẩm nhân thọ bạn tham gia và đầu tư. Nếu với khoảng thời gian tham gia còn quá ngắn thì bạn không có tiền để ...

Viết bởi

Câu hỏi 1: Mua bảo hiểm nhân thọ, khi gặp khó khăn và cần rút tiền gấp thì có rút được không? Mất thời gian bao lâu?
Trả lời: Nó tùy thuộc vào sản phẩm nhân thọ bạn tham gia và đầu tư. Nếu với khoảng thời gian tham gia còn quá ngắn thì bạn không có tiền để ...