Đại lý bảo hiểm và Tư vấn viên bảo hiểm khác nhau như thế nào?

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Đại lý bảo hiểm là gì?

Theo điều 84, 85 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các hoạt động sau đây:

  1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;
  2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
  3. Thu phí bảo hiểm;
  4. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
  5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm. 

Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

Tư vấn viên bảo hiểm là gì?

Là người đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp, phân tích tài chính – pháp lý bảo hiểm, đại diện cho Khách hàng trong các giao dịch trước – trong – sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, cũng là người xác nhận cho giao dịch hợp pháp giữa Khách hàng và Doanh nghiệp bảo hiểm (mà đại diện là Đại Lý) và tất cả các dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm theo yêu cầu của Khách hàng.

Tư Vấn Bảo Hiểm Độc Lập được yêu cầu phải có bằng cấp chuyên môn theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm với Khách hàng về kết quả tư vấn của mình, do đó, Tư Vấn Bảo Hiểm Độc Lập phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Như vậy, Tư Vấn Bảo Hiểm Độc Lập chịu trách nhiệm cho các hoạt động sau:

  1. Hình thành nhu cầu, phân tích đánh giá rủi ro, so sánh các sản phẩm bảo hiểm
  2. Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm
  3. Giao kết hợp đồng bảo hiểm
  4. Phát hành hợp đồng bảo hiểm

Sự khác nhau giữa đại lý bảo hiểm và tư vấn viên bảo hiểm

  Đặc điểm

      Đại lý bảo hiểm

Tư vấn viên bảo hiểm độc lập

Địa vị pháp lý

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Những người được cấp bằng chuyên môn theo quy định của Bộ tài chính

Trách nhiệm

Đại lý là cá nhân (tổ chức) được công ty bảo hiểm uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các hành vi của đại lý đối với khách hàng.

Tư vấn viên bảo hiểm hoạt động độc lập, thay mặt khách hàng giao dịch với các công ty bảo hiểm để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng. Tư vấn viên bảo hiểm là người chịu trách nhiệm về quyền lợi của khách hàng trước pháp luật khi xảy ra những rủi ro liên quan đến bảo hiểm

Hoa hồng thực hưởng

Đại lý bảo hiểm không hưởng lương mà được hưởng % hoa hồng trên phí bảo hiểm thu được từ khách hàng.

Tư vấn viên bảo hiểm sẽ được % hoa hồng của khách hàng chi trả theo sự thỏa thuận 2 bên.

Có thể vừa là đại lý bảo hiểm vừa là tư vấn viên bảo hiểm không?

Như vậy thì câu hỏi đặt ra là làm tư vấn viên bảo hiểm thì có được làm đại lý bảo hiểm hoặc ngược lại không? Thứ nhất, nếu cá nhân làm đại lý bảo hiểm thì chỉ cần Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, còn cá nhân lựa chọn trở thành tư vấn viên bảo hiểm thì phải có bằng Đại học.

Người không có bằng Đại học có thể lựa chọn hình thức làm đại lý bảo hiểm, tuy nhiên, hoạt động đại lý bảo hiểm theo Điều 85 nêu trên thì không có hoạt động tư vấn. Do đó, nếu cá nhân làm đại lý thì không giới thiệu với khách hàng rằng mình có thể tư vấn bảo hiểm được. Bản chất hoạt động đại lý bảo hiểm với hoạt động tư vấn bảo hiểm khác nhau nên mới có điều kiện khác nhau.

Thứ hai, mỗi vị trí có một chức năng và công việc khác nhau vì vậy Pháp luật không cấm một người có thể đảm đương cả hai vị trí cùng một lúc. Tuy nhiên sắp tới chắc chắn sẽ có Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Tư vấn viên bảo hiểm để kiểm soát những việc làm sai trái. 

Trên đây là một số điểm khác nhau giữa đại lý bảo hiểm và tư vấn viên bảo hiểm. Hy vọng, nhờ những thông tin trên bạn có thể dễ dàng phân biệt được 2 khái niệm về ngành nghề và có định hướng lựa chọn tốt nhất cho mình

BCA Insurance
Địa chỉ: 55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 0938908432, Email: bcavietnam.insurance@gmail.com
Ghi rõ nguồn "http://bcavietnam.com" khi sử dụng thông tin từ website này.
©2021 - BCA Insurance. All Rights Reserved.

Tìm kiếm