×

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Thứ ba, 09 Tháng 3 2021 14:39 Viết bởi :
(0 bình chọn)

1. Bảo hiểm ô tô - MIC

2. Bảo hiểm ô tô - VBI

3. Bảo hiểm ô tô Bảo Việt

  • Tài liệu Bảo hiểm Xe Cơ Giới - Bảo Việt (xem file BV0007-BHXCG)
  • Quy tắc Bảo hiểm vật chất xe - Bảo Việt (xem file BV008-BHXCG)
  • Hướng dẫn khai thác Bảo hiểm xe ô tô - Bảo Việt (xem file BV003-QTKT)

4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới

  • Biểu phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (xem file NN001-XE)
  • Quy tắc, điều kiện, biểu phí, MTN Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới - TT22/2016/TT-BTC (Xem file NN002-XE)

5. Tài liệu tham khảo

  • Bảng tra cứu mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông (xem file NN003-XE)
  • Nghị định 03/2021/NĐ-CP - BH TNDS bắt buộc xe cơ giới (xem file NN004-XE)
  • Tóm tắt 6 điểm mới của nghị định 03/2021/NĐ-CP về BH bắt buộc ô tô, xe máy (xem file NN005-XE)
Xem 103 lần

Bài viết liên quan

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.