×

Những Mô Hình Bảo Hiểm Nhân Thọ Phổ Biến Tại Việt Nam

Thứ ba, 01 Tháng 6 2021 12:25 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  Theo phạm vi bảo hiểm, có 7 loại hình "bảo hiểm nhân thọ" cơ bản: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí. Bài viết hôm nay sẽ làm rõ 7 loại hình này

  Đặc điểm của "bảo hiểm nhân thọ" là cách thức dự phòng tài chính an toàn cho tương lai. Chính vì thế, bảo hiểm nhân thọ ngày càng có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống con người, nó không chỉ giúp ổn định cuộc sống khi rủi ro bất ngờ xảy ra mà còn là cách thức chia sẻ rủi ro trong cộng đồng.

  Bảo hiểm nhân thọ là gì?

  1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

  Bảo hiểm nhân thọ có thể hiểu là một sản phẩm bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi của con người trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Người tham gia bảo hiểm sẽ thực hiện thỏa thuận và ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm về việc cam kết sẽ thực hiện đúng quy định, điều khoản, đóng đúng khoản phí đều đặn vào quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý để được chi trả số tiền nhất định khi không may gặp rủi ro hoặc đến thời điểm đáo hạn.

  2. Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ

  Lợi ích đối với cá nhân và gia đình:

  Khách hàng sẽ có khoản tài chính dự phòng trong trường hợp rủi ro.

  • Tham gia bảo hiểm nhân thọ là giải pháp giúp bạn có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
  • Nếu không may khi người trụ cột không còn nữa thì bảo hiểm sẽ thay thế cho nguồn thu nhập bị thiếu hụt.
  • Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn chi trả những chi phí sau cùng như chi phí phẫu thuật hay chi phí khám chữa bệnh,...
  • Khi tham gia vào bảo hiểm, thông qua việc đóng phí định kỳ sẽ tạo cho bạn có một thói quen tiết kiệm một cách có kỷ luật.
  • Bảo hiểm nhân thọ sẽ là nơi lý tưởng để bạn lập kế hoạch cho tương lai như: mua nhà, mua xe, du lịch cùng gia đình,...
  • Nhờ vào bảo hiểm nhân thọ bạn có thể tích lũy tài chính để cho của bạn sau này.

  Lợi ích đối với xã hội:

  Nhờ vào sự bản lĩnh và không bỏ cuộc, bảo hiểm ngày càng xây dựng nên một xã hội ổn định, xóa bỏ những định kiến không tốt từ người dân

  • Góp phần phát triển đất nước

  • Mở ra có hội việc làm và sẵn sàng đào tạo, giúp nhiều công dân Việt Nam thoát khỏi tình trạng thất nghiệp

  3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản hiện nay

  3.1 Bảo hiểm sinh kỳ

  Khái niệm

  Bảo hiểm sinh kỳ là loại hình bảo hiểm dành cho trường hợp người được hưởng bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó người được hưởng phải chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  • Đặc điểm

  • Bảo hiểm sinh kỳ là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ.

  • Người được bảo hiểm sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền nào nếu không may  tử vong trước thời hạn thanh toán

  • Có thể trả phí bảo hiểm một lần vào lúc bắt đầu ký kết hợp đồng, hoặc có thể chia thành nhiều lần để trả.

  3.2 Bảo hiểm tử kỳ

  Khái niệm:

  • Bảo hiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm tử vong trong một thời hạn nhất định. Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn thỏa thuận của hợp đồng thì người thụ hưởng sẽ được doanh nghiệp trả tiền bảo hiểm.
  • Đặc điểm:

  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính

  • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại

  • Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thì sẽ được doanh nghiệp chi trả số tiền bảo hiểm bằng mệnh giá bảo hiểm.

  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm

  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng

  • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý

  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi

  3.3 Bảo hiểm trọn đời

  Khái niệm:

  • Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của họ. Loại bảo hiểm này rất ít được triển khai thêm sản phẩm ở các công ty bảo hiểm.

  • Đặc điểm:

  • Trường hợp nếu người được bảo hiểm qua đời thì người thụ hưởng bảo hiểm hợp pháp trong hợp đồng sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một lần duy nhất một khoản tiền đã được quy định.

  • Loại bảo hiểm này sẽ không ấn định thời hạn hợp đồng chính xác. Hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ thời điểm người mua bảo hiểm ký hợp đồng cho đến khi người được bảo hiểm qua đời.

  • Hợp đồng có hiệu lực càng lâu thì giá trị hoàn lại từ sản phẩm bảo hiểm sẽ càng lớn.

  3.4 Bảo hiểm hỗn hợp

  Khái niệm:

  • Bảo hiểm hỗn hợp là loại hình bảo hiểm được kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Đây là sản phẩm bảo hiểm có thể đáp ứng được những lợi ích mà khách hàng mong muốn như:bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư

  • Bảo hiểm hỗn hợp có 2 loại:

  • Bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi

  • Bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi

  • Đặc điểm:

  • Do là loại bảo hiểm hỗn hợp nên chi phí sẽ cao hơn những loại bảo hiểm khác

  • Thời hạn tham gia hợp đồng từ 5 năm -20 năm

  • Người mua sẽ đóng phí bảo hiểm với mức phí không đổi trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm

  Loại bảo hiểm nhân thọ

  3.5 Bảo hiểm trả tiền định kỳ

  • Khái niệm:

  • Bảo hiểm trả tiền định kỳ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  • Đặc điểm:

  • Người tham gia bảo hiểm có thể chọn đóng phí một lần hoặc nhiều lần

  • Thuộc loại hình bảo hiểm cho trường hợp “sống” nên người được bảo hiểm không may tử vong thì hợp đồng sẽ chấm dứt.

  3.6 Bảo hiểm liên kết đầu tư

  • Khái niệm:

  • Bảo hiểm liên kết đầu tư là loại hình bảo hiểm có cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

  • Đặc điểm:

  • Các danh mục tài chính như: Hoạt động đầu tư, chi phí quản lý, lợi nhuận,.. sẽ được hợp đồng phân chia cụ thể và công bố rõ ràng với khách hàng

  • Rủi ro và lợi nhuận từ đầu tư: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với với mức độ rủi ro khác nhau. Rủi ro càng cao lợi nhuận càng nhiều và ngược lại.

  • Tính minh bạch cao: Khách hàng sẽ được biết rõ phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu

  Loại bảo hiểm nhân thọ

  3.7 Bảo hiểm hưu trí

  • Khái niệm

  • Bảo hiểm hưu trí là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Đặc điểm:

  • Độ tuổi tham gia: từ 15 - 65 tuổi

  • Có 2 cách đóng phí: đóng một lần duy nhất hoặc đóng từ lúc bắt đầu ký kết hợp đồng đến khi đạt độ tuổi nhận quyền lợi hưu trí

  • Độ tuổi nhận lương hưu sẽ phụ thuộc theo thỏa thuận giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, phù hợp với quy định của pháp luật (sớm nhất Nam 60 tuổi, Nữ 55 tuổi)

  Liên hệ trực tiếp đến hotline 02866.708.870 để được các chuyên viên hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc cho bạn về lĩnh vực bảo hiểm.

  Xem 125 lần

  Tác giả:

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.