×

SẢN PHẨM FUBON

Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021 09:18 Viết bởi :
(3 bình chọn)
Nội dung bài viết

  1. Nguyên lý, đặc điểm Sản phẩm liên kết chung (xem file FU01-SPLKC)

  2. Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (xem fie FU02-CUL01)

  3. Điều khoản Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (xem file FU03-ĐKCUL01)

  4. Sản phẩm tăng cường (xem file FU04-SPTC)

  5. Điều khoản sản phẩm tăng cường - TV và TTTBVV DO TAI NẠN (xem file FU05-TCTN)

  6. Điều khoản sản phẩm tăng cường - BH BỆNH HIỂM NGHÈO (xem file FU06-TCBNH)

  7. Điều khoản  sản phẩm tăng cường - BH HỖ TRỢ VIỆN PHÍ (xem file FU07-TCHTVP)

  8. Bảng mã nghề nghiệp Fubon (xem file FU08-BMNN)

  9. Lưu trình làm hợp đông FUBON (xem file FU09-LT) (xem mục lục)

  10. Hướng dẫn làm hợp đồng FUBON (xem file FU10-HD) (xem FU10-video)

  11. Các lỗi Pending thường gặp và cách xử lý (xem file FU11-pending) (xem FU11-video)

  12. Hướng dẫn KPHDBH (xem file FU12-KEOPHI)

  Xem 2153 lần

  Tác giả:

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.