×

BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Thứ ba, 09 Tháng 3 2021 14:40 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (MIC, VBI, Bảo Việt)

  • Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 (xem file NN003-CN)
  • Tài liệu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (xem file BV012-CN)

  2. Bảo hiểm nhà tư nhân - MIC

  3. Bảo hiểm Nhà tư nhân VBI

  4. Bảo hiểm nhà tư nhân - Bảo Việt

  • Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân Bảo Viêt (xem file BV009-NHA)
  • Phí bảo hiểm nhà tư nhân Bảo Việt (xem file BV010-NHA)

  5. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - Bảo Việt (xem file BV011-NHA)

  6. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - MIC (xem file MI017-NHA)

  Xem 312 lần

  Tác giả:

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.