×

Những Thủ Tục Và Điều Kiện Cần Thiết Để Trở Thành Đại Lý Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 18:25 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  Đại lý bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

  Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ khác với đại lý bảo hiểm nhân thọ ở nghiệp vụ bảo hiểm, đại lý bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện các loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cam kết sẽ chi trả bồi thường cho các sự kiện bảo hiểm khi có tổn thất về vật chất và tai nạn con người, trách nhiệm của người tham gia.

  Điều kiện khi hoạt động một đại lý như thế nào?

  1. Điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

  Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực thực hiện hành vi dân sự, phải hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ tài chính chấp thuận.

  Đối với tổ chức đại lý: Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp. Nhân viên khi tham gia tổ chức đại lý cũng đủ điều kiện là cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm như quy định trên. Cá nhân là đại lý bảo hiểm phải có hợp đồng ký kết với công ty bảo hiểm hay tổ chức đại lý bảo hiểm tham gia hoạt động.

  2. Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

  Đại lý bảo hiểm thực hiện các hoạt động sau:

  • Giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng.

  • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

  • Thu phí bảo hiểm (nếu có): Thông thường hiện nay các hoạt động đóng phí khách hàng đều có thể thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp phải thu tiền mặt đại lý bảo hiểm cần phải cung cấp biên lai hoặc các giấy tờ khác theo ủy quyền và hướng dẫn của doanh nghiệp.

  • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm.

  • Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý phải đủ điều kiện hoạt động đại lý và ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định.

  • Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm đang tham gia làm đại lý.

  • Sau thời gian 3 năm nếu đại lý bảo hiểm không hoạt động, phải thi lấy chứng chỉ mới nếu muốn tham trở lại tham gia hợp đồng đại lý bảo hiểm.

  Đại lý bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ không được thực hiện các hành vì sau:

  • Không được quảng cáo quá sự thật hay thông tin sai về doanh nghiệp, điều khoản và điều kiện bảo hiểm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

  • Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc có hành vi xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

  • Xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức.

  • Tranh giành khách hàng dưới các hình thức lôi kéo, ngăn cản, đe dọa với các đại lý bảo hiểm khác.

  3. Nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

  Bảo hiểm phi nhân thọ phân loại thành bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

  • Bảo hiểm tài sản là loại bảo hiểm lấy tài sản làm đối tượng bảo hiểm.

  • Sự kiện bảo hiểm là khi có rủi ro như mất mát, hủy hoại về vật chất, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm căn cứ vào giá trị thiệt hại thực tế và mức độ đảm bảo thuận tiện hợp đồng.

  • Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm phát sinh do ràng buộc của các quy định trong luật dân sự, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người thứ ba những thiệt hại gây ra do hành vi của mình hay do sự vận hành của tài sản mình sở hữu. Bảo hiểm dân sự có thể là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

  Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm cả bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc. Ngoài tính chất tự nguyện để đảm bảo khi có sự kiện rủi ro, bảo hiểm mang tính bắt buộc được hình thành trên cơ sở luật định nhằm bảo vệ lợi ích của nền kinh tế xã hội cũng như bảo vệ lợi ích của nạn nhân trong các vụ tổn thất (ví dụ như bảo hiểm xe cơ giới).

  Nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

  Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

  • Bảo hiểm cháy nổ.

  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.

  • Bảo hiểm xe cơ giới.

  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không.

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

  • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính.

  • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh.

  • Bảo hiểm nông nghiệp.

  • Bảo hiểm hàng không.

  • Bảo hiểm du lịch,...

  Như vậy về điều kiện và thủ tục làm đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cũng tuân theo các điều kiện và quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm quy định chung cho cả hai hình thức đại lý bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, chỉ khác nhau ở nghiệp vụ sản phẩm mà đại lý giới thiệu cho khách hàng.

  Với hình thức đại lý bảo hiểm truyền thống, đại lý bảo hiểm chỉ có thể làm một trong hai hình thức bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ vì đa số tách riêng nghiệp vụ theo doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký kinh doanh, hiện nay với các tổ chức đại lý bảo hiểm như BCA Insurance khi các bạn tham gia đại lý bảo hiểm có thể cùng lúc vừa bán bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, việc này giúp đại lý bảo hiểm khai thác tối đa khách hàng tiềm năng cũng như tăng thêm thu nhập. Các bạn có thể đăng ký Tại Đây để biết thêm chi tiết.

  Xem 616 lần

  Tác giả:

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.