×

Thông báo

Cài đặt ngay ứng dụng eBiznet để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App eBiznet Tại đây .

admin

admin

THÔNG TIN SẢN PHẨM Đối tượng bảo hiểm Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt NamPhạm vi lãnh thổ tại Việt Nam Có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi. VIB không nhận bảo hiểm với các đối tượng sau: Bị tâm thần, thần kinh, phong. Bị thương tật vĩnh viễn trên 50% Đang trong quá trình điều trị bệnh, thương tật Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: tử vong, thương tật thân thể do tại nạn. Chi phí y tế: Chi phí y tế nội trú, ngoại trú. Chi phí khác: Hỗ trợ ng ...
Thứ tư, 12 Tháng 8 2020 22:06

Vietinbank - Bảo hiểm Du Lịch Trong Nước

THÔNG TIN SẢN PHẨM Đối tượng bảo hiểm Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt NamPhạm vi lãnh thổ tại Việt Nam Có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi. VIB không nhận bảo hiểm với các đối tượng sau: Bị tâm thần, thần kinh, phong. Bị thương tật vĩnh viễn trên 50% Đang trong quá trình điều trị bệnh, thương tật Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: tử vong, thương tật thân thể do tại nạn. Chi phí y tế: Chi phí y tế nội trú, ngoại trú. Chi phí khác: Hỗ trợ ng ...
THÔNG TIN SẢN PHẨM 1. Phạm vi bảo hiểm : Toàn cầu.2. Đối tượng bảo hiểm - Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại hợp pháp tại Việt Nam từ sáu mươi (60) ngày tuổi đến sáu mươi lăm (65) tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. - Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham giA độc lập nhưng phí bảo hiểm tăng 30%. Chương trình bảo hiểm của Bố/mẹ là chương trình có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm ...
THÔNG TIN SẢN PHẨM 1. Phạm vi bảo hiểm : Toàn cầu.2. Đối tượng bảo hiểm Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại hợp pháp tại Việt Nam từ sáu mươi (60) ngày tuổi đến sáu mươi lăm (65) tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham giA độc lập nhưng phí bảo hiểm tăng 30%. Chương trình bảo hiểm của Bố/mẹ là chương trình có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm c ...
Thứ hai, 10 Tháng 8 2020 22:48

Vietinbank - Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

THÔNG TIN SẢN PHẨM Bảo hiểm nhà tư nhân VBI gồm: I - Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân là hình thức bảo hiểm kết hợp giữa tổn thất vật chất xảy ra đối với căn nhà được bảo hiểm và tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm (chỉ bảo hiểm cho những người có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi). Đối tượng khách hàng: Người sở hữu căn nhà hoặc người đi thuê nhà. II - Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân  Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ...
THÔNG TIN SẢN PHẨM Đối tượng bảo hiểm Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt NamPhạm vi lãnh thổ tại Việt Nam Có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi. VIB không nhận bảo hiểm với các đối tượng sau: Bị tâm thần, thần kinh, phong. Bị thương tật vĩnh viễn trên 50% Đang trong quá trình điều trị bệnh, thương tật Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: tử vong, thương tật thân thể do tại nạn. Chi phí y tế: Chi phí y tế nội trú, ngoại trú. Chi phí khác: Hỗ trợ ng ...
THÔNG TIN SẢN PHẨM Đối tượng bảo hiểm Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt NamPhạm vi lãnh thổ tại Việt Nam Có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi. VIB không nhận bảo hiểm với các đối tượng sau: Bị tâm thần, thần kinh, phong. Bị thương tật vĩnh viễn trên 50% Đang trong quá trình điều trị bệnh, thương tật Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: tử vong, thương tật thân thể do tại nạn. Chi phí y tế: Chi phí y tế nội trú, ngoại trú. Chi phí khác: Hỗ trợ ng ...
Thứ ba, 04 Tháng 8 2020 23:16

Pacific Cross - Bảo Hiểm Sức Khoẻ

Với chi phí chăm sóc y tế ngày càng cao, bảo hiểm sức khỏe là một trong những quyết định quan trọng nhất cho chính bản thân bạn, gia đình bạn và cho doanh nghiệp của bạn. Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của Pacific Cross Việt Nam đồng nghĩa với việc bạn được chúng tôi phục vụ với hơn 60 năm kinh nghiệm về cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho những người sinh sống tại châu Á và hãy an tâm rằng sản phẩm bảo hiểm của chúng tôi luôn rõ ràng, trung thực, đáng tin cậy và luôn hiện hữu trong những lúc bạ ...
Trang 6 của 7