×

Vietinbank - Bảo Hiểm Rủi Ro Xây Dựng/ Lắp Đặt

(0 bình chọn)

Tài liệu cần thu thập:

 • Quyết định phê duyệt dự án, tổng dự toán
 • Thuyết minh dự án đầu tư công trình
 • Thuyết minh thiết kế KTTC và bản vẽ
 • Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công + thuyết minh Q+ bản vẽ
 • Hồ sơ khảo sát địa chất/thủy văn công trình


Mô Tả Sản Phẩm

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng - lắp đặt là hình thức bảo hiểm cho các công trình xây dựng/lắp đặt (như công trình xây dựng/lắp đặt nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…) từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng và có thể thêm cả thời gian bảo hành công trình.

 

Đối tượng Bảo Hiểm

 • Tòa nhà
 • Các công trình kỹ thuật dân dụng như: Cầu, Đường, Đề, Đập…
 • Nhà máy năng lượng, nhà máy hóa dầu và các nhà máy công nghiệp khác


Quyền Lợi Bảo Hiểm

Tài liệu cần thu thập:

 • Quyết định phê duyệt dự án, tổng dự toán
 • Thuyết minh dự án đầu tư công trình
 • Thuyết minh thiết kế KTTC và bản vẽ
 • Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công + thuyết minh + bản vẽ
 • Hồ sơ khảo sát địa chất/thủy văn công trình

 

Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm

 • Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (Xem tại đây)
 • Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (Xem tại đây)
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm 

Thông Tin Hữu Ích

 • Quy tắc bảo hiểm sức khỏe VBI Care 
 • Hướng dẫn bồi thường 
 • Danh sách bệnh viện bảo lãnh 

 

Thông tin bổ sung

Xem 149 lần

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.