×

An Phát Trọn Đời - Bảo Việt

(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  1/ Đặc điểm sản phẩm.

  Hạnh phúc chính là khi ta cảm nhận sâu sắc sự bình an bên người thân yêu, bình an trong tiếng nói, ánh mắt và nụ cười của mỗi thành viên trong gia đình - Cuộc sống hạnh phúc, an vui, phát lộc là mong ước trọn vẹn và lâu dài của mọi người. Hãy cùng giải pháp Bảo hiểm - Tài chính hoàn hảo "An PhátTrọn Đời” của Bảo Việt Nhân thọ nâng đỡ và biến những mong ước trở thành hiện thực.

  2/ Điều kiện tham gia

  • Độ tuổi tham gia

   0 - 65 tuổi

  • Thời hạn hợp đồng

   Trọn đời

  • Thời hạn đóng phí

   10, 15, 20 năm, Đóng phí tới năm 55/ 60/ 65 tuổi hoặc Đông chí trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.

  • Phí đóng tối thiểu

   Định kỳ năm: 4.000.000 VNĐ Định kỳ 6 tháng: 3.000.000 VNĐ Định kỳ quy: 2.000.000 VNĐ Định kỳ tháng: 1.000.000 VNĐ

  Số tiền bảo hiểm

   

  3/ Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm 

  Khách hàng quyết định

  NHẬN

  2.1/ Quyền lợi đáo hạn

  • Chọn 1 trong 3 cách:

  • Nhận đều trong 5 năm, khi NĐBH 90 tuổi

  • Nhận 1 lần khi NĐBH 95 tuổi

  • Nhận 1 lần khi NĐBH 100 tuổi

  KHÔNG NHẬN

  Hợp đồng tiếp tục được duy trì.

  2.2/ Quyền lợi duy trì hợp đồng 

  Gia tăng quyền lợi cho khách hàng tham gia dài hạn  Quyền lợi duy trì hợp đồng được xác định theo kết quả hoạt động của Quỹ LKC và đóng góp của BMBH vào Quỹ.  Được trả tại Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10, 15, 20, 25, 30…

  Lưu ý: Quyền lợi duy trì HĐ được đảm bảo khi HĐ được đóng phí đầy đủ, liên tục, không giảm/tạm ngừng đóng phí và không rút trước GTTKHĐ

  2.3/ Quyền lợi tử vong

  Trường hợp Giá trị Tài khoản Hợp đồng hoặc tổng số Phí bảo hiểm đã đóng tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong lớn hơn Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Bảo Việt Nhân thọ trả giá trị lớn nhất giữa các giá trị sau: 4 QL bảo hiểm Tử vong  Quyền lợi bảo hiểm tử vong trừ đi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đã thanh toán (nếu có) và Khoản nợ (nếu có); hoặc  Tổng số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đã thanh toán (nếu có), các khoản rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng (nếu có), Phí rút trước (nếu có), Phí kiểm tra sức khỏe (nếu có), Phí đánh giá rủi ro và phát hành hợp đồng và Khoản nợ (nếu có); hoặc  Giá trị Tài khoản trừ đi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đã thanh toán (nếu có) và Khoản nợ (nếu có).

  2.4/ Quyền lợi thưởng giá trị gia tăng tài khoản

  • Quyền lợi Thưởng gia tăng Giá trị Tài khoản sẽ được Bảo Việt Nhân thọ trảbằng cách cộng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng

  • Quyền lợi Thưởng gia tăng Giá trị Tài khoản được tính bằng tỷ lệ trên từng lớplũy tiến của Giá trị Kỹ thuật trung bình của Tài khoản trong một năm ngay trướcngày xác định quyền lợi như sau 

  2.5/ Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

  • Tương ứng với độ tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tai nạn, Bảo Việt Nhân thọ trả cho bên mua bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn bằng 100%

  • Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn khi Hợp đồng đang có hiệu lực.

  • Giá trị của Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn được xác định tại thời điểm tai nạn.

  2.6/ Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

  • Tương ứng với độ tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm Người được bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, Bảo Việt Nhân thọ trả cho Bên mua bảo hiểm 50% Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc 50% Số tiền được trả nhưng không vượt quá mức tối đa do Bảo Việt Nhân thọ quy định trừ đi Khoản nợ (nếu có) trong trường hợp Người được bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối khi Hợp đồng đang có hiệu lực và thoả mãn các điều kiện:

  • - Căn cứ vào các bằng chứng y tế thoả đáng, Bảo Việt Nhân thọ thừa nhận rằng. Người được bảo hiểm sẽ tử vong trong vòng 12 tháng

  • - Hợp đồng đã có hiệu lực hoặc được khôi phục từ đủ 12 tháng trở lên.

  • - Giá trị của Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được xác định tại thời điểm. Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thanh toán quyền lợi này.

  • - Các quy định liên quan đến bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối sẽ được Bảo ViệtNhân thọ cung cấp khi Bên mua bảo hiểm có yêu cầu.

  4/ Đầu tư tiết kiệm

  1. Quyền lợi đáo hạn:

  - Khi Người được bảo hiểm sống đến độ tuổi mà Quý khách đã lựa chọn để nhận Quyền lợi đáo hạn tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm, Báo Việt Nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng (sau khi trừ các khoản nợ (nếu có)

  2. Khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.

  3. Hưởng Quyền lợi Duy trì hợp đồng

  4. Hưởng Quyền lợi Thưởng gia tăng giá trị tài khoản:

  - Báo Việt Nhân thọ sẽ chi trả cho Khách hàng mỗi năm bằng cách công vào giá trị tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng thỏa mãn quy định tại Điều khoán. Hợp đồng càng có giá trị lớn thì quyền lợi Thưởng càng cao.

  5/ GIA ĐÌNH

  Khách hàng được tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình:

  • Nhóm sản phẩm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn

  • Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trợ cấp y tế

  • Nhóm sản phẩm miền đóng phí khi gặp rủi ro.

  Đăng Ký Nhận Tư Vấn

  Thông tin bổ sung

  • Nhu cầu tài chính: Bảo vệ tài chính trước các rủi ro
  • Độ Tuổi Tham Gia: 18 -> 65 tuổi
  • Giải Pháp Gia Tăng Bảo Vệ: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ: Bảo Việt Nhân Thọ
  • Logo: Logo
  Xem 64 lần

  Tác giả:

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.