×

Thông báo

Cài đặt ngay ứng dụng eBiznet để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App eBiznet Tại đây .

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (1)

  • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư: Chi trả số tiền bảo hiểm theo quyền lợi Ung thư giai đoạn sớm và Ung thư giai đoạn trễ
  • Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị bệnh ung thư
  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do mọi nguyên nhân